Leczenie ran Newsy Pod sliderem Zakażenia

Najczęstsze patogeny w zakażeniach miejsca operowanego

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zakażenia szpitalne, w tym także zakażenia miejsca operowanego, to istotny problem kliniczny współczesnych systemów ochrony zdrowia. Szacuje się, że zakażenia miejsca operowanego występują jako powikłanie ok. 3 proc. wszystkich procedur chirurgicznych przeprowadzanych w Europie. Jakie są najczęstsze czynniki etiologiczne ZMO?

Drobnoustroje, które odpowiadają za rozwój infekcji w ranie pooperacyjnej, mogą pochodzić zarówno z własnej flory bakteryjnej chorego (drobnoustroje endogenne), jak i ze środowiska zewnętrznego (drobnoustroje egzogenne). Wśród drobnoustrojów patogennych, które stanowią najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń miejsca operowanego, wymienia się m.in. szczepy gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), , w tym szczep metycylinooporny (methicillin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA), oraz enterokoki wankomycynooporne (vancomycin-resistant enterococcus – VRE).

Gronkowiec złocisty

Gronkowiec złocisty to to powszechnie występująca bakteria, która kolonizuje skórę i błony śluzowe człowieka. Nosicielstwo tego patogenu w populacji dorosłych osób, które nie są związane ze służbą zdrowia, ocenia się na 30-40 proc.

Gronkowiec złocisty ma zdolność wywoływania różnorodnych zakażeń, w tym między innymi zakażeń skóry, krwi, kości i tkanek miękkich. Patogen ten może być także przyczyną zakażeń narządowych takich jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, zakażenie układu moczowego. Metycylinooporne szczepy gronkowca złocistego są jednym z najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych. Bakterie Staphylococcus aureus w warunkach szpitalnych mogą być przenoszone bezpośrednio (na rękach personelu) lub pośrednio, w trakcie zabiegów diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych.

Istotny problem kliniczny stanowi narastanie oporności szczepów Staphylococcus aureus na antybiotyki, w tym na penicylinę oraz metycylinę. Lekooporność tych drobnoustrojów utrudnia ich eradykację ze środowiska szpitalnego i stwarza znaczące trudności w procesie terapeutycznym.

Enterokoki wankomycynooporne

Bakterie z rodzaju Enterococcus należą do naturalnej flory w organizmie człowieka. Kolonizują głównie ostatni odcinek przewodu pokarmowego i jamę ustną. Enterokoki mogą stanowić czynnik etiologiczny zapalenia wsierdzia, zakażeń układu moczowego, zapalenia dróg żółciowych, zapalenia otrzewnej, ropni wewnątrzbrzusznych oraz zakażeń krwi. Zakażenia na podłożu tego patogenu stwierdza się także w przypadku odleżyn i ran oparzeniowych. Za zakażenia pooperacyjne odpowiedzialne są przede wszystkim szczepy Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis.

Enterokoki wankomycynooporne to szczepy bakterii, które wykształciły oporność na antybiotyki glikopeptydowe, takie jak wankomycyna i teikoplanina. i. Dotychczas poznano osiem fenotypów nabytej oporności na glikopeptydy (VanA, VanB, VanD, VanE, VanG, VanL, VanM i VanN) oraz jeden fenotyp oporności naturalnej (VanC).

Zakażenia tymi szczepami stanowią istotny problem kliniczny i terapeutyczny. Enterokoki wykazują znaczną tolerancję na czynniki fizyko-chemiczne – są odporne na ekstremalne temperatury, wysokie pH i stężenie soli. Enterokoki najczęściej kolonizują powierzchnie znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu pacjenta, np. oparcia łóżek, szafki, podłogi i klamki w sali chorych. Mogą się utrzymywać na takich powierzchniach od 5 dni do nawet 4 miesięcy, natomiast na skórze do 60 minut. Zapobieganie transmisji VRE w środowisku szpitalnym opiera się przede wszystkim na wykonywaniu badań mikrobiologicznych u pacjentów, prawidłowej dekontaminacji sprzętu oraz przestrzeganiu procedur izolacyjnych w przypadku pacjentów skolonizowanych lub zakażonych tym patogenem.

Źródła:

  1. Szczypta, K. Talaga, M. Bulanda, „Enterokoki oporne na wankomycynę jako czynniki etiologiczne zakażeń związanych z opieką zdrowotną – chorobotwórczość i metody kontroli”, „Hygeia Public Health” 2016, 51(2): 134-140.
  2. Sobieraj-Garbiak, M. Drożdżyńska, „Wybrane zakażenia bakteryjne – nieuniknione zagrożenia zdrowia i życia człowieka”, „Pomeranian Journal of Life Sciences” 2015, 61, 1, 99–107.
  3. Gospodarek, J. Szopiński, A. Mikucka, „Zakażenie miejsca operowanego – postaci kliniczne, czynniki ryzyka, profilaktyka, etiologia, diagnostyka”, „Forum Zakażeń” 2013;4(5):275–282.

Przeczytaj także: SNLR: stanowisko dot. postępowania z raną podczas epidemii COVID-19

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego stosowane w różnych populacjach pacjentów

16 thoughts on “Najczęstsze patogeny w zakażeniach miejsca operowanego

  1. Your method of explaining the whole thing in this piece of writing is
    genuinely fastidious, all be capable of effortlessly know it, Thanks a lot.

  2. These proteins are devoid of intrinsic catalytic activity but they are involved in regulating the specificity of the p38 cascade by enabling interaction between the cascade members, by regulating the conformational changes necessary for their activation and by securing their cellular localization 22, 43 Figure 2 cialis online india Hyponatremia can be classified into hypo hyper and euvolemic and the classification is based on simple clinical signs Box 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.