Eksperci Leczenie ran Newsy Pod sliderem Wywiady

„Medycyna to schody ruchome, które jadą w dół. Musimy walczyć, żeby się na nich utrzymać” – rozmowa z dr. n. med. Grzegorzem Krasowskim

Ten tekst przeczytasz w 6 min.

Leczenie żywieniowe to rewolucja w medycynie. Jej znaczenie można porównać do wprowadzenia znieczulenia ogólnego w chirurgii lub antybiotyków. To jest przełom – mówi wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, chirurg, dr n. med. Grzegorz Krasowski. W wywiadzie dla ForumLeczeniaRan.pl opowiada o planach stowarzyszenia, edukacji pacjenta i najtrudniejszych wyzwaniach w leczeniu ran.

Marta Bogucka, ForumLeczeniaRan.pl: Jest Pan wiceprezesem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Co SNLR może zrobić dla pacjentów i personelu medycznego w dobie epidemii?

Grzegorz Krasowski: Jestem ogromnym zwolennikiem elektronizacji w medycynie. Obecna sytuacja związana z epidemią sprawiła, że projekty związane z telemedycyną, które planowałem już wcześniej, znacznie przyspieszyły i się rozwinęły. Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran przygotowuje w formie elektronicznej cały zestaw materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów. Są to webinary, szkolenia, filmy instruktażowe związane z opieką nad raną oraz innymi czynnościami chirurgicznymi i medycznymi.

Druga ważna kwestia, którą chcę się zajmować za pośrednictwem SNLR, to leczenie żywieniowe. Zapadła już decyzja o powołaniu sekcji żywieniowej w ramach Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Przygotowałem w związku z tym cykl artykułów o leczeniu żywieniowym, które będą się ukazywały w czasopiśmie naukowym „Forum Leczenia Ran”. Planujemy także prowadzenie wykładów o tej tematyce.

Dlaczego edukacja lekarzy i pielęgniarek jest Pana zdaniem tak ważna?

Wiedza medyczna stale się rozwija, techniki się zmieniają, a wytyczne są aktualizowane. Medycyna jako dziedzina wiedzy to schody ruchome, które jadą w dół, a my ciągle wspinamy się po nich do góry. Jeżeli się zatrzymamy, to te schody nas wymiotą, wyrzucą. Dlatego uważam, że edukacja jest niezwykle istotna. Jako personel medyczny musimy nieustannie dbać o swój rozwój. Nie możemy pozwolić, by nasza wiedza stała się nieaktualna, bo to sprawi, że obniży się poziom naszej opieki nad pacjentami.

Właśnie tutaj widzę ogromną zaletę elektroniki, która pozwala nam aktualizować wiedzę w szybki i łatwy sposób. Jeżeli opublikujemy wytyczne, zalecenia lub ważne informacje na stronie SNLR, upowszechnią się one znacznie szybciej, będą łatwiej dostępne, niż gdybyśmy publikowali je tylko w czasopismach naukowych.

Przekazywanie i zdobywanie wiedzy o leczeniu ran to trudne zadanie?

Do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo. Trzeba pamiętać o tym, że leczymy chorego pacjenta, a nie tylko samą ranę. Posłużę się tutaj pewną metaforą.

Wyobraźmy sobie samochód. W jego budowie można wyróżnić wiele elementów: układ napędowy, hamulcowy, karoserię, zawieszenie. Każdy z nich można omówić oddzielnie. Ale żeby samochód pojechał, wszystkie elementy muszą być sprawne, ponieważ wszystkie są ze sobą połączone. Mechanik musi mieć wiedzę o każdej części samochodu. Podobnie jest w przypadku leczenia ran.

Aby leczenie rany było skuteczne, potrzebna jest nie tylko miejscowa obsługa rany, ale też wiedza z zakresu żywienia, kardiologii, gastroenterologii, antybiotyków, antyseptyki, leczenia bólu, onkologii, diabetologii i innych dziedzin. Personel medyczny musi posiadać wiedzę we wszystkich tych dziedzinach, a dodatkowo stale ją aktualizować. Tylko wtedy będzie się dało uruchomić ten samochód, w domyśle – wyleczyć pacjenta. Dlatego ciągle stoi przed nami ogrom pracy, zarówno w kwestii przekazywania, propagowania tej wiedzy, jak i jej zdobywania i poszerzania.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie możemy się ograniczać tylko do edukowania lekarzy i pielęgniarek. Równie ważne jest edukowanie pacjentów.

Dlaczego?

Pacjent nie jest tylko przedmiotem, na którym wykonujemy medyczne procedury. Pacjent jest także równoprawnym podmiotem. To przecież właśnie jego bezpośrednio dotyczy proces leczenia. Należy mu umożliwić aktywne i świadome uczestniczenie w nim. Skuteczna i rzetelna edukacja pacjenta zapewnia przecież ogromne korzyści zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla samego pacjenta.

Jakie to korzyści?

Jeżeli pacjent otrzyma odpowiednie instrukcje, jak obchodzić się z raną, wiele czynności może wykonać sam, w domu. Nie musi przychodzić do poradni lub przychodni na każdą zmianę opatrunku. Leczenie rany może przebiegać w warunkach domowych, z większym komfortem dla pacjenta i z oszczędnością dla systemu.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że boimy się tego, czego nie znamy. Jeżeli pacjent wie, jak zajmować się raną, ma zalecenia dotyczące sposobu odżywiania się, ćwiczeń fizycznych, to przestaje się bać. Ma poczucie, że panuje nad sytuacją. Nie czuje się bezradny.

Skąd pacjent powinien czerpać taką wiedzę?

W ramach Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran prowadzimy wiele projektów edukacyjnych z myślą o pacjentach. Kręcimy filmy instruktażowe dotyczące opieki nad różnymi rodzajami ran, pracujemy nad stworzeniem specjalnych aplikacji.

Pacjenci powinni jednak zdobywać podstawową wiedzę medyczną na długo przed tym, jak zostaną pacjentami. Przeciętny obywatel nie ma pojęcia o tym, jak funkcjonuje jego organizm. Niewiedza jest największym problemem polskiej ochrony zdrowia. Jaki z tego wniosek? Edukacja medyczna powinna moim zdaniem być prowadzona już w szkole, od pierwszych klas szkoły podstawowej. To powinien być przedmiot nawet ważniejszy niż inne, ponieważ tyczy się on ciała, z którym człowiek jest związany na całe swoje życie. Należy zacząć od podstaw, od wyrabiania nawyków higienicznych, dezynfekcji rąk, odpowiedniego żywienia. W ten sposób w przeciągu 10-15 lat uzyskamy pokolenie, które będzie miało wiedzę medyczną. To bardzo ważne, by pacjent miał wiedzę i świadome oczekiwania wobec procesu leczenia.

Wspomniał Pan, że jednym z ważnych elementów procesu leczenia ran jest leczenie żywieniowe. Dlaczego żywienie jest tak istotne, żeby rany się goiły?

Leczenie żywieniowe to rewolucja w medycynie, która pojawiła się w ostatnich latach. Jej znaczenie można porównać do wprowadzenia znieczulenia ogólnego chirurgii lub antybiotyków. To jest przełom. Wiedza o żywieniu ma ogromne znaczenie dla leczenia ran.

Leczenie żywieniowe znacznie skraca proces leczenia ran, skutecznie go usprawnia. Pomaga organizmowi się regenerować. Celem leczenia żywieniowego jest dostarczenie organizmowi materiałów budulcowych, które są konieczne do procesu gojenia.

Można to porównać do największych kampanii wojennych, na przykład ataku Napoleona na Rosję. Ta kampania upadła miedzy innymi dlatego, że zawiodło zaopatrzenie. Żołnierzom nie dostarczano jedzenia, odzieży, amunicji, przez co nie mogli skutecznie walczyć z wrogiem. Tak samo jest z ludzkim organizmem – jeżeli nie zapewnimy mu wartości odżywczych, nie ma szans poradzić sobie z chorobą. Skutkiem tego może być amputacja kończyny albo nawet śmierć.

Jak oceniłby Pan poziom leczenia żywieniowego w Polsce?

To, co my w tej chwili robimy w zakresie leczenia żywieniowego, to jest wierzchołek góry lodowej. W polskim systemie ochrony zdrowia pacjenci, u których stosuje się interwencje żywieniowe, to przede wszystkim pacjenci terminalni. Tymczasem na świecie pacjenci terminalni w grupie chorych leczonych żywieniowo stanowią mniej niż połowę. Większość to pacjenci w trakcie leczenia, przede wszystkim onkologicznego, ale także neurologicznego czy terapii ran trudno gojących się. Trzeba też zauważyć, że choć rola żywienia jest bardzo istotna, to wiedza na ten temat jest w Polsce bardzo nikła. Zdecydowanie dużo jest jeszcze w tym zakresie do zrobienia.

Jakie są skutki zaniedbań w zakresie edukacji żywieniowej? Do czego mogą one doprowadzić?

Do tragedii. W swojej praktyce zawodowej spotykam się z przypadkami pacjentów onkologicznych, którzy schudli 60 kg i nikt tego nie zauważył – ani pacjent, ani jego rodzina, ani lekarz rodzinny czy onkolog. Niewiedza w zakresie żywienia powoduje, że pewnych rzeczy się nie zauważa, a skutki tego są bardzo groźne. Taki pacjent jest w stanie skrajnego wyniszczenia, nie może być poddany leczeniu operacyjnemu, chemioterapii ani radioterapii, ponieważ ich nie przetrwa z powodu niedożywienia. W Polsce spośród pacjentów chorych na choroby onkologiczne 30 proc. umiera z powodu niedożywienia.

Mówił Pan na temat ryzyka związanego z niedożywieniem. Drugą skrajnością są pacjenci cierpiący z powodu otyłości. Czy ich także dotyczy ryzyko powikłań spowodowanych brakiem wiedzy o leczeniu żywieniowym wśród personelu medycznego?

Proszę pamiętać, że człowiek niedożywiony nie zawsze wygląda na skrajnie wychudzonego. To jest tylko jeden z rodzajów niedożywienia. Mamy też pacjentów, którzy ulegają tzw. niedożywieniu białkowemu. To są pacjenci otyli.

Miałem przypadek pacjentki, która trafiła do naszego szpitala, ważąc 250 kg. Ta pacjentka miała odleżynę, która zaczynała się na czubku głowy, a kończyła się na pięcie.

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy u niej ocenę żywieniową. Okazało się, że pomimo tak dużej masy ciała pacjentka była skrajnie niedożywiona. Poprzedni lekarze usiłowali ją odchudzić poprzez zabranianie jej jedzenia. Pacjentka przez ponad 2 tygodnie przed przybyciem do nas otrzymywała wyłącznie dożylne płyny. My przeprowadziliśmy u niej interwencję żywieniową. Zwiększenie poziomu przyjmowanego białka sprawiło, że pacjentka od razu straciła na wadze, ponieważ zmniejszył się obrzęk. W ciągu miesiąca udało się zagoić u niej większość ran. W tej chwili pacjentka waży 90 kg, przeszła plastykę powłok brzusznych. Wróciła do żywych.

Jakie przypadki ran trudno gojących się są dla Pana najtrudniejsze, najbardziej wymagające?

Najtrudniejsze przypadki to dla mnie pacjenci porzuceni, samotni, tacy, którzy nie mają rodzin lub te rodziny przebywają daleko. Ci pacjenci są skazani na zakłady opiekuńczo-lecznicze, w których najczęściej nie prowadzi się leczenia ran. Po opuszczeniu szpitala tacy pacjenci są pozostawieni sami sobie. Takie przypadki są najtrudniejsze w tym znaczeniu, że wywołują u mnie największy smutek, ponieważ leczenie tych pacjentów nie może zostać doprowadzone do końca. Nie ma szczęśliwego zakończenia.

Czy jest przypadek, który szczególnie zapadł Panu w pamięć?

Pamiętam przypadek pacjenta onkologicznego, który trafił do nas po kolejnej operacji z powodu rozchodzących się zespoleń w jamie brzusznej. Pacjent ten miał okropną, otwartą ranę. Objęliśmy go kompleksową opieką w zakresie leczenia ran, a dodatkowo także wdrożyliśmy leczenie żywieniowe.

Leczenie rany zakończyło się sukcesem. Często dla porównania pokazuję dwa zdjęcia tego pacjenta – jedno z dnia, kiedy do nas trafił z tą otwartą raną i odleżynami, a drugie zrobione po czterech miesiącach leczenia, jak pacjent idzie na wycieczkę w góry. Ten pacjent ostatecznie zmarł z powodu choroby onkologicznej. Po jego śmierci jego żona dzwoniła do nas i bardzo nam dziękowała, ponieważ dzięki temu, że wyleczyliśmy tę ranę, jego ostatnie dni to był ich najszczęśliwszy czas.

Bardzo często jako personel medyczny zapominamy, że umieranie też jest elementem życia. Naszym zadaniem jako personelu medycznego jest zadbanie, by pacjent mógł się w ostatnich chwilach szczęśliwie pożegnać, by odszedł w sposób jak najbardziej humanitarny. Tak się stało z pacjentem, o którym mówiłem. To jedno z ważnych zadań medycyny – sprawiać, by pacjenci nie musieli odchodzić z tego świata porzuceni, przykuci do łóżka szpitalnego, cierpiący z powodu okropnych ran. Powinni odchodzić szczęśliwie i z godnością. Musimy o tym pamiętać.

Przeczytaj także:

123 thoughts on “„Medycyna to schody ruchome, które jadą w dół. Musimy walczyć, żeby się na nich utrzymać” – rozmowa z dr. n. med. Grzegorzem Krasowskim

 1. 253787 568613Any person several opportune pieces, it comes surely, as effectively as you bring in crave of various the many other types of hikers close to you with hard part your question. pre owned awnings 606408

 2. I’m not certain where you’re getting your information, but good topic.
  I must spend a while studying more or understanding more.
  Thank you for excellent info I was searching for this
  information for my mission.

 3. 769962 575446I cant say that I completely agree, but then again Ive never really thought of it quite like that before. Thanks for giving me something to consider when Im supposed to have an empty mind whilst trying to fall asleep tonight lol.. 845500

 4. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of
  volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

 5. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 6. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable info to work on. You have done
  an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 7. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re
  working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I
  must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good
  internet hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!

 8. Hello there! This article could not be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I will send this information to him.
  Fairly certain he’s going to have a very good read.
  Thanks for sharing!

 9. These types of easily monetary are meant for individuals suffering from finances circumstance.

  There are companies running scams out there and identity theft is
  a real and scary. Unless you are in the top two percent
  of the wealthiest members of the population, you will probably need a
  personal loan in order to achieve educational and
  personal goals.

 10. I in addition to my friends have already been viewing the best tricks located on your website while at once got a terrible suspicion I had not thanked the blog owner for those strategies. These boys became totally stimulated to read them and have now really been enjoying these things. I appreciate you for truly being quite thoughtful as well as for making a choice on these kinds of magnificent ideas millions of individuals are really desperate to discover. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.

 11. I just wanted to write a word so as to say thanks to you for all the superb advice you are writing at this site. My time consuming internet research has at the end of the day been honored with incredibly good know-how to go over with my visitors. I 'd assume that we website visitors are really blessed to exist in a really good website with very many wonderful individuals with valuable plans. I feel very happy to have discovered your entire webpages and look forward to tons of more fabulous moments reading here. Thank you once more for everything.

 12. ❄️ Ready to step up your business game?

  Check out Olitun at https://olitun.com! We specialize in cool
  AI solutions, from killer chatbots to automating social media on Facebook, Instagram, X,
  and LinkedIn. Let Olitun guide you to a future where
  success is a breeze and endless possibilities await. Boost
  your biz with cutting-edge AI tech at olitun.com! ❄️ #FutureReady #AISuccess

 13. I needed to post you one bit of remark so as to say thank you over again for all the superb suggestions you’ve shown on this page. It was so shockingly generous with people like you to grant freely exactly what a lot of people might have offered for sale for an e-book in order to make some dough on their own, mostly given that you might have tried it if you desired. Those inspiring ideas as well worked like the great way to fully grasp that some people have the identical dreams the same as my own to know a whole lot more in terms of this problem. I am sure there are millions of more fun periods up front for individuals that look into your website.

 14. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons that need help with that topic. Your personal dedication to passing the message all-around was astonishingly useful and has in every case made professionals just like me to arrive at their goals. The invaluable recommendations denotes a whole lot a person like me and somewhat more to my office workers. Thanks a ton; from everyone of us.

 15. Thank you a lot for providing individuals with a very pleasant chance to discover important secrets from here. It’s usually very cool and also stuffed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your site more than 3 times per week to read the latest items you have got. And of course, we are at all times impressed with all the fantastic tactics you give. Certain two tips in this posting are without a doubt the most effective I’ve ever had.

 16. My husband and i got really thrilled when Chris managed to carry out his investigations with the precious recommendations he got from your blog. It is now and again perplexing to simply find yourself giving freely helpful tips which the rest may have been trying to sell. And we also discover we need the website owner to give thanks to for that. These illustrations you made, the simple site navigation, the relationships your site make it easier to instill – it’s got all sensational, and it is leading our son in addition to our family reckon that this subject matter is interesting, which is certainly seriously vital. Many thanks for all!

 17. BioVanish a weight management solution that’s transforming the approach to healthy living. In a world where weight loss often feels like an uphill battle, BioVanish offers a refreshing and effective alternative. This innovative supplement harnesses the power of natural ingredients to support optimal weight management. https://biovanishbuynow.us/

 18. Claritox Pro™ is a natural dietary supplement that is formulated to support brain health and promote a healthy balance system to prevent dizziness, risk injuries, and disability. This formulation is made using naturally sourced and effective ingredients that are mixed in the right way and in the right amounts to deliver effective results. https://claritoxprobuynow.us/

 19. fantastic points altogether, you simply gained a new reader. What would you suggest in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

 20. Some genuinely wonderful posts on this web site, thanks for contribution. „I finally know what distinguishes man from other beasts financial worries. – Journals” by Jules Renard.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.