Antyseptyki w leczeniu ran. Najważniejsze informacje
Leczenie ran Newsy Obok slidera Oczyszczanie rany

Antyseptyki w leczeniu ran. Najważniejsze informacje

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Dobór właściwego antyseptyku będzie uzależniony od rodzaju rany. Nie każdy preparat odkażający będzie skuteczny w leczeniu ran, błon śluzowych czy skóry. Jak zatem dobrać odpowiedni środek niszczący drobnoustroje?

Których antyseptyków nie należy pozostawiać w tkankach? Które środki należy wypłukać z rany?

Wśród preparatów, których nie można pozostawić w tkankach, a po zabiegu należy je usunąć bądź wypłukać są m.in. antyseptyki powierzchniowo czynne, których nie wolno stosować na odsłonięte chrząstki i kości. Wśród nich są preparaty zawierające w swoim składzie PHMB, srebro jonowe i oktenidynę.

Wśród środków odkażających, które należy usunąć z rany po aplikacji są również preparaty zawierające jod, które można stosować na układ kostny. Wśród nich są antyseptyki, których substancją czynną jest powidon jodu i kadeksomer jodu.

Które antyseptyki penetrują do tkanek?

Do grupy antyseptyków, które nadają się do odkażania wszystkich tkanek i jam ciała zalicza się środki na bazie wodnego roztworu oksydantów/ roztworu ponadtlenków (super-oxidized solution) oraz kwasu podchlorawego. Można tu zastosować również izoosmotyczny roztwór na bazie płynu Ringera z dodatkiem poliheksanidu w stężeniu 0,02%, jednak nie nadaje się on do odkażania kości, chrząstek i ośrodkowego układu nerwowego.

Natomiast wśród tych preparatów, które mają zdolność penetracji do tkanek, jednak nadają się jedynie do ran niegojących się, ran głębokich czy przetok są antyseptyki na bazie kwasu podchlorawego HOCl i podchlorynu sodu NaOCl w stężeniu 0,03%, 0,08% podchlorynu sodu, miodów medycznych, żywicy świerku, srebra nanokrystalicznego i siarczanu srebra.

Jak dopasować antyseptyk z uwagi na etiologię rany?

Antyseptyki należy również odpowiednio dobrać pod kątem etiologii rany. Inne preparaty odkażające stosuje się do ran pourazowych, a inne do pooperacyjnych czy oparzeniowych.

W antyseptyce ran pourazowych odpowiednie będą preparaty na bazie PHMB, oktenidyny, podchlorynu, miodów medycznych, jak również preparatów z żywicą oraz jodem, których nie należy łączyć z innym środkiem.

Rany pooperacyjne z przetoką należy odkażać środkami, w których głównym środkiem są podchloryny niskostężone bądź miody medyczne.

Natomiast w leczeniu ran oparzeniowych o niewielkiej powierzchni stosuje się preparaty antyseptyczne na bazie PHMB, oktenidyny, podchloryn oraz preparaty z jodem, których nie należy łączyć z innymi środkami. Ponadto do odkażenia tego rodzaju ran doskonale nadaje się maść z żywicy i preparaty ze srebrem.

Antyseptyki w leczeniu ran. Najważniejsze informacje

Jak dobrać odpowiedni antyseptyk do rodzaju rany?

Dobór środka odkażającego będzie uzależniony również od tego, czy rana jest płaska, głęboka z ubytkiem, przetoką, zaczerwienieniem wokół rany, odsłaniająca kości i ścięgna czy charakteryzuje się dużą ilością wysięku.

Do ran płaskich stosuje się preparaty odkażające na bazie PHMB, oktenidyny, podchloryn, miodów medycznych oraz preparatów z jodem, których nie należy łączyć z innym preparatem. Ponadto w antyseptyce tego rodzaju ran stosuje się również maść z żywicy oraz preparaty ze srebrem.

Rany głębokie z ubytkiem, w których zasłonięte są kości i stawy, a drenaż jest utrzymany mogą być odkażane takimi samymi preparatami jak przy antyseptyce ran płaskich. Stosuje się wówczas środki na bazie PHMB, oktenidyny, podchloryn, miodów medycznych, żywicy, srebra oraz jodu.

W antyseptyce ran z przetoką stosuje się podchloryny, miody medyczne, maść z żywicy, a także preparat ze srebrem w postaci siatki bądź taśmy.

Rany, którym towarzyszy zaczerwienienie należy odkażać preparatami, których głównym składnikiem jest PHMB, oktenidyna czy podchloryny. W antyseptyce tego rodzaju ran sprawdzają się również maść z żywicy oraz środki z jodem.

Rany, w których doszło do odsłonięcia kości i ścięgna należy odkażać za pomocą podchloryn, miodów medycznych, maści z żywicą bądź preparatów z jodem.

W przypadku ran z dużą ilością wysięku do odkażania stosuje się preparaty ze srebrem lub jodem.

Należy pamiętać, iż preparatów z jodem nie należy stosować łącznie z innym środkiem.

 

Źródło: Opracowanie autorstwa mgr Elżbiety Szkiler

 

Sprawdź więcej informacji na temat produktów do antyseptyki:

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Leczenia Ran”:

61 thoughts on “Antyseptyki w leczeniu ran. Najważniejsze informacje

 1. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Libby

 2. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
  – People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots’.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you’d like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

  Kind Regards,
  Megan

 3. Are you looking to enhance your online business and increase conversions? Look no further! System Exclusive Traffic offers a premium traffic solution designed specifically for the 'Make Money Online’ industry. With our services, you can attract highly targeted prospects and maximize your revenue potential.

  High-Quality Traffic for Any 'Make Money Online’ Offer
  At System Exclusive Traffic, we understand the importance of quality traffic. That’s why we provide a network of engaged individuals actively seeking opportunities to make money online. Whether you’re involved in Bizopp, MLM, Affiliate Programs, Crypto Opportunity Programs, or any other aspect of the 'Make Money Online’ space, our platform seamlessly integrates with your programs or systems. [Place your affiliate link here.]

  Targeted Email Traffic: Reaching the Right Audience
  Our platform specializes in delivering highly targeted email traffic. By utilizing advanced targeting strategies, we ensure that your message reaches the right audience at the right time. Each click you receive through our platform is from genuinely interested prospects, maximizing your chances of conversion and success.

  Quality Assurance and Optimization
  Quality is our top priority. Our team of experts continuously optimizes our traffic sources to align with the latest market trends and guarantee optimal results for your offers. With System Exclusive Traffic, you can trust that you’re receiving premium traffic that converts.

  Don’t miss out on the opportunity to revolutionize the way you drive traffic to your 'Make Money Online’ offers. Join System Exclusive Traffic today and unlock the potential for increased conversions and revenue. Visit our website to sign up now. https://warriorplus.com/o2/a/hl03tn/0

  Take control of your online success with System Exclusive Traffic. Get started today and witness the power of premium traffic for your 'Make Money Online’ endeavors!

  //Johan Stevberg

 4. RPM 3.0 is FINALLY ready! With new income streams, higher converting pages and many new features, this is not the RPM you knew and loved, this is a new beast entirely…

  Using a new autotag technology, the user can have a full system set up without ever editing anything.

  Using our unique affiliate marketing system. You can earn fromn dozens of income streams using one main link that tracks across all the income streams we have.

  Click on the link here: https://warriorplus.com/o2/a/w8rw39/0

  To your success,

  Steve Johnson

 5. Discover the winning formula for online prosperity: a top-notch product, irresistible offers, speedy delivery, professional sales funnels, and a recurring payment system.

  Our high-converting funnels provide everything you need to launch and scale your online business, generating sales from day one!

  Get started with a complete digital marketing business and all the necessary tools.

  Click here for a better future: https://warriorplus.com/o2/a/lytbsx/0

  To your success,

  Carl Stevsson

 6. Discover a world of possibilities with our life-changing products. Visit our website now and experience the transformative power that can revolutionize your life!

  Unleash Your Potential: Break free from limitations and unlock your true potential with our carefully curated selection of products. Empower yourself to achieve personal growth, professional success, and overall well-being. It’s time to discover what you’re truly capable of.

  Elevate Your Lifestyle: Upgrade your everyday routine with our innovative range of products. From health and wellness to productivity and leisure, we offer solutions that enhance every aspect of your life. Experience a lifestyle filled with convenience, efficiency, and enjoyment.

  Embrace Real Change: Say goodbye to stagnant routines and embrace real change. Our products are designed to inspire, motivate, and guide you toward a happier, more fulfilling life. Take the first step toward a future brimming with endless possibilities.

  Stay Ahead of the Curve: In a fast-paced world, staying ahead is crucial. By exploring our website and trying our products, you’ll be at the forefront of innovation. Gain an edge in your personal and professional pursuits with our cutting-edge solutions.

  Join a Supportive Community: Connect with like-minded individuals who share your goals and aspirations. Our vibrant community provides a space to exchange ideas, gain insights, and find support on your journey to success.

  Transform your life today. Visit our website and unlock the transformative power of our life-changing products. Embrace a future where you can reach new heights and experience the life you’ve always dreamed of. Take action now and start your incredible journey of transformation!

  Click Here: https://youforfuturelife.netlify.app/

  To your success,

  Carl Stevsson

 7. If you’re looking to start…

  Scale or grow…

  A digital business in 2020 and beyond…

  Master online marketer, Matt Bacak, just revealed how he built a 7-figure online business using nothing but „ethical email marketing” to drive sales & commissions…

  Plus, how he did it WITHOUT creating a product, without fulfilling services and without running ads. Ever.

  The best part?

  He only works 30 MINUTES PER DAY…

  …AND he generates sales automatically!

  Trust me, this is not like ANY email marketing course or method you’ve ever seen before…

  Matt is known for challenging the status quo and testing everything — even if it means going against the grain…

  In fact, sometimes the best results are gotten when you do the OPPOSITE of what everybody else does…

  The Secret Email System is a counterintuitive approach to creating and running an online business, specifically the freedom/lifestyle model, that allows you to build a profitable long term business that gives you the freedom, fun & adventure…

  Check it out and grab your copy before the price goes up again…

  (You’ll SAVE $31.40 if you act quickly)

  Get instant access and secure your savings here:
  https://warriorplus.com/o2/a/ktrjgl/0

  To your success,

  Carl Stevsson

 8. There’s obviously no shortage of AI related stuff…

  But what came across my desk today made my jaw drop…

  This brand spanking new AI creates audiobooks and podcasts from scratch…

  In just 2 minutes FLAT.

  Right now, there are hundreds of millions of people listening to audiobooks and podcasts…

  …so this is a super easy way to get a piece of free traffic & make sales daily.

  Click here to create traffic-getting audiobooks with AI >>

  Oh, and it gets even better…

  You can create these audiobooks in over 80 different voices.

  (I listened to all of them and they are scary realistic!)

  With many of these voices I couldn’t tell the
  difference if they were human or not!

  The app is called Vox AI, and you can check it out here.

  Step 1 Login: Login to Vox AI Cloud-Based App

  Step 2 Generate: Enter A Keyword, Article, PDF, Or Even A Url…
  And Vox AI Will Turn That Into Full AudioBook Or Podcast.

  (Ultra Realistic, Engaging Human Scriptwriting)

  Step 3: Publish: Publish Your New AudioBook To Our Built-In Marketplace With 2.3 Million Users

  After you’ve followed those 3 steps, you’re off to the races…

  You’ll have a professional sounding podcast that can be uploaded to sites like Spotify, or Apple Podcasts.

  Listen, I hate the tech stuff, and I cannot understand 99% of the AI stuff.

  I will admit, I don’t know exactly how this works!

  However, you don’t need any computer skills to make this work.

  Seriously, my mother could use this without any issues.

  Just click here to give it a try and create
  your own audiobook in just 2 minutes >> https://warriorplus.com/o2/a/l1kh7z/0

  To your success,

  Carl Stevsson

 9. Just hear me out…

  AI is powerful, and will change the world…

  BUT 99% of people don’t have a clue about how to use it…

  At best, they ask ChatGPT funny questions, and post the answers to Facebook…

  But what if there is a way to leverage AI, to not only create stunning eBooks and Flipbooks WITHOUT writing a word…

  But also – to let AI sell it for you to millions of active readers…

  Leaving one job for you… Profit.

  If you like the sound of that, then you’re in luck…

  Because my good friend, Seyi…

  Just opened early-bird access to INK AI

  INK AI is the world’s first app that creates stunning eBooks, FlipBooks, & more… with a click of a button…

  Here is the best part…

  You don’t need any experience to get started…

  Heck, you don’t even need to write a single word…

  INK AI will turn any keyword, URL, BLOG, or even your voice

  Into a complete ebook with designs…

  Here, Let me show you how it works

  Step 1 Login: Login to Ink AI Cloud-Based Dashboard

  Step 2 Create: Enter One Keyword And Instantly Generate a Fully Designed eBook, Reports, Flipbook, PDF, Lead Magnet, And More…

  Step 3: Syndicate: With One Click, Let AI Syndicate Your eBook Across Millions Of Buyers In Any Niche…

  Step 4: Profit – Yup that’s it.

  I don’t think it gets easier than this…

  Right now, INK AI is available for one-time pricing..

  But after the early bird discount is gone, monthly pricing will kick in.

  Click here to get INK AI at a one-time investment and create your profitable eBooks NOW.
  https://warriorplus.com/o2/a/ynjmb2/0

  To your success,

  Carl Stevsson

 10. I’ve been doing something on the side..

  It’s not making me rich, but it IS making me 5-10k per month.

  How? By tapping into ChatGPT in a completely unique way, that NOBODY else is doing.

  You see, people are frustrated when ChatGPT faces outages..

  And this has opened up a massive opportunity for internet marketers..

  There’s a new app called BrainBox, and it lets you create a ChatGPT like app, but with ZERO outages.

  People are willing to pay handsomely for zero outages.

  It has all the same powerful features of ChatGPT, and even more:

  Write engaging, high quality content for videos, blogs, scripts, emails, newsletters, ebooks literally anything

  Turn plain text into engaging, professional videos that attract thousands of free hits of traffic

  Generate the best AI designs that put 99% of graphic designers to shame, in just seconds

  Design salespages, sales funnels, fully functional blogs

  Proofread your writing without paying anything

  Translate your writing to over 50 different languages and profit

  That’s just a tiny fraction of all the features that BrainBox has to offer…

  It’s just as powerful as ChatGPT, with 50+ extra features that make it even better…

  And you can offer this service to people, and easily rake in 5-10k per month..

  Click here to get BrainBox, and create your own ChatGPT like app >>> https://warriorplus.com/o2/a/v7z7t8/0

  To your success,

  Steve Lukke

 11. cialis nasacort vs flonase for ears Richard Lane, spokesman for lesbian, gay and bisexual charity Stonewall, said the accurate number of gay people was likely to be higher because some people felt uncomfortable discussing sexual orientation but the situation was changing priligy tablets TNFО±, AP 1, NF ОєB, and IFN Оі

 12. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
  – People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots’.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you’d like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

  Kind Regards,
  Libby

 13. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade strategies with other folks, please shoot me an email if interested.

 14. I think that is among the most important info for me. And i’m satisfied reading your article. But want to commentary on some normal issues, The website taste is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 15. 18; for the 29 percent of women similar in each group who took hormone replacement therapy HRT during the trial, the difference was statistically significant HR, 0 what happens if i woman takes viagra Supposing that the source of the hemorrhage is identified as a ruptured subcardial varix, which of the following procedures would you consider

 16. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Megan

 17. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 18. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 400-1200+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Megan

  To unsubscribe: https://removeme.click/unsubscribe.php?d=clean.forumleczeniaran.pl

 19. Hey,forumleczeniaran.pl Admin

  As a small business owner, “be a graphic design expert” probably wasn’t what you signed up for.

  AdCreative.ai takes this process off your hands, giving you incredible wallet-opening ad creatives.

  Test, test, and test some more the easy way. You’ll also get a $500 Google Ad Credit for signing up!

  Start your 7-day trial today -> https://aismartad.com

  Best,

  James

 20. I was just searching for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 21. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thank you so much!

 22. Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 400-1000+ followers per month.
  – People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots’.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you have any questions, let me know, and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Libby

 23. Hello There,

  I trust this message finds you well. Allow me to introduce myself as Maverick Spencer, serving as a Senior Investment Consultant representing Banco InvestmentFX headquartered in Ottawa, Canada.
  My primary objective is to establish connections with project owners and individuals involved in various enterprises, fostering collaborative funding initiatives for their respective companies.

  Banco InvestmentFX stands as a distinguished private Investment Company renowned for its strategic investments across Canada and the United States. Since its inception, our firm has been
  dedicated to driving regional sustainable development while generating value through strategic investments in thriving sectors.

  Our focus spans diverse industries, including but not limited to Oil & Gas, Banking & Finance, project management, tourism, Aviation, Real estate, Business Investment, Marine Projects, Solar projects,
  industrialization, mathematics, agriculture, forest management, Education, printing, advertising, brokerage, mining, film, and farming.

  Our firm takes pride in presenting distinctive investment opportunities and facilitating the realization of projects that cater to both local and international market demands. Acting as a lender,
  Banco InvestmentFX offers loans at a clear 3.5% annual interest rate to project owners and Equity Partners, aiding in the realization of their Investment Projects. We specialize in providing funding for
  seed capital, early-stage and start-up ventures, existing LLCs, as well as the comprehensive development and expansion of Investment Projects, ensuring immediate financial backing.

  Moreover, our investment scope extends globally, provided there is a mutual commitment to ethical business conduct between involved parties.

  Should our objectives align with your pursuits for a prosperous tomorrow through investment endeavors, I encourage you to reach out via email at info@bancoinvestments.com.
  Should you require further elaboration or clarification on any aspect, please do not hesitate to contact me. I eagerly await your affirmative response to commence potential collaborations.

  Best Regards,

  Maverick Spencer
  Senior Investment Consultant
  Banco InvestmentFX
  Head Office: 340 Legget Drive, Suit 101, Ottawa, ON K2K 1Y6, Canada
  Tel: (+1) 412-775-1308

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.